Vstupenky na jednotlivé projekce  


Je možno zakoupit jak on-line (viz ikonka „vstupenky“ u jednotlivých filmů), tak v pokladně kina Lucerna

Vstupenka, zakoupená přes internet, je platná pouze tehdy, může-li se zákazník při vstupu do sálu prokázat jejím unikátním čárovým kódem, a to buď ve vytištěné formě nebo na displeji mobilního elektronického zařízení.


Všechny filmy jsou v japonském znění se souběžnými českými a anglickými titulky. 

Vstupné na jednotlivé filmy je 139 Kč, pro ZTP a seniory 80 Kč. 

Pro děti do 10 let je vstup na film Školačka lázeňskou zdarma. 

Slevu na vstupném lze uplatnit pouze na pokladně kina Lucerna. 

Zvýhodněné akreditace za 750 Kč a pro studenty, ZTP a seniory 450Kč.                       

Filmové projekce se konají ve velkém sále kina Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1


On sale online (see the icon “tickets” at each film entry) as well as at the Lucerna Cinema box office.


All movies are in Japanese, subtitled in both CZ/ENG. 

Single entry tickets 139 CZK, for ZTP and seniors 80 CZK. 

For children under 10 years of age, admission to the film Okko´s Inn is free. 

The discount on admission can only be applied at the Lucerna cinema box office. 

Accreditation for 750 CZK and for students, ZTP and seniors 450 CZK.                 

Film screenings take place at the Great Hall of Lucerna Cinema, Vodičkova 36, Praha 1

Změna programu je vyhrazena / The program may be subject to charge

Akreditace


V prodeji v pokladně kina Lucerna. Omezený počet! 

Akreditace se vztahují na všechna promítání v hlavním sále kina Lucerna ve dnech 20.1.-26.1. včetně sobotního vystoupeni Wadaiko yosa-yosa, Divadla kjógen, Yosakoi a nedělního vystoupení Eisá. Nevztahují se na promítání v malém sále kina Lucerna

 cena 600 Kč

 cena 400 Kč

Akreditace STUDENT/SENIOR


V prodeji v pokladně kina Lucerna. Možno zakoupit po předložení karty ISIC či jiného potvrzení o denním studiu nebo prokázání veku nad 65 let.

Do sálu budete vpuštni 5 min. před začátkem té které projekce a budete moci zaujmout libovolné volné místo – pokud jsou všechna místa obsazena, nezbývá než si sednou na schody…