ČT  |  23. 2.  |  18:00

SANKA: HORŠTÍ TULÁCI  |  SANKA  |  山歌

Režie: SASATANI Ryohei  

Hrají: SUGITA Rairu, SHIBUKAWA Kiyohiko, KOMUKAI Naru, IIDA Kisuke 

2022

77 min


Příběh situovaný do roku 1965 nám představuje studenta Noria. Ten se na prázdniny vrací do rodného města, aby se připravil na zkoušky na střední školu. Jeho otec má velký vliv při rozhodování o rozvoji města i krajiny. Veškeré ambice promítá právě do svého syna, pro kterého chce být jediným vzorem. Norio se náhodou setká s dívkou Hanou, která jim ukradla sladké brambory. Její drzost a divokost je tak odlišná od světa, v němž je nucen jako spořádaný student žít. Setkává se i s jejím otcem a babičkou. Tito lidé jsou kočovníci putující za prací. V létě jsou v horách, na zimu se stěhují do nížin, kde nabízejí své dovednosti nebo práci. Noria láká únik do přírody, život bez pravidel. Nevidí však bídu a pohrdání, kterému jsou vystaveni, ale ani fakt, že tento lid pomalu mizí. Režisér Sasatani proti sobě staví živelnou a svobodnou přírodu, která musí ustoupit průmyslovému rozvoji a ekonomickému růstu celého poválečného Japonska. Lid sanka se pak v 70. letech 20. století ze společnosti zcela vytratil.


Slovo režiséra

Příběh je zasazen do roku 1965, kdy Japonsko procházelo obdobím rychlého hospodářského růstu. Vlna rozvoje zasáhla i ospalé horské vesnice. Vtéto době také dochází kprudkému poklesu jevů, které jsou dnes označovány za fantastické, ale lidé vhorách je považovali za běžné. Například pozorování psíků mývalovitých, tanuki, měnících svou podobu, nebo bludiček vpodobě tzv. liščího ohně. Pro Japonce bylo naprosto přirozené mít kpřírodě úctu a bát se jí. Avšak v důsledku převládnuvšího antropocentrického myšlení, které přetrvává dodnes, prošlo Japonsko drastickou proměnou. Zejména kvůli jakési neplodnosti moderní doby jsem tento film natočil spřesvědčením, že životní styl, který vpřírodě lidé Sanka praktikují, vsobě zahrnuje univerzální moudrost. 


© 2019 articlefilms-docs