ČT   |   24. 2.  |  18:00

Zrozeni ke slávě  

DOKUMENTární film  s přednáškou – Ondřej Hýbl / DOCUMENTARY film WITH LECTURE – ONDŘEJ HÝBL  |  japonsky s českými a anglickými titulky / in japanese with czech and english subtitles

90 min 


Narodit se v Kjótu jako prvorozený syn do rodiny předávající po generace tradiční japonské jevištní umění, se nám, obdivovatelům japonské kultury v ČR, nutně musí jevit jako krásná a tuze romantická představa. Avšak nazí přicházíme na svět všichni a tomu, čemu se budeme po celý život věnovat, se musíme naučit úplně od začátku. A předškolákům může být docela jedno, jak významnou pozici budou někdy v budoucnosti zastávat. Zcela přirozeně se stydí a zpravidla nesdílí nadšení k cestě, po které kráčejí jejich rodiče. Cesta k prvnímu představení a prvnímu úspěchu tak může mít i ve slavné kjótské rodině nečekaně hluboký, lidský rozměr. A dokáže otestovat schopnosti rodičů děti učit a motivovat úplně stejně, jako kdekoliv jinde na planetě.  

Program představí publiku pohled na studium umění dětí v tradiční japonské rodině i mimo ni. Promítnuty budou archivní snímky z unikátního časosběrného dokumentu, zachycujícího přípravu na první představení dvou dnešních mladých kjótských herců, i naprosto jedinečné pohledy do zákulisí rodové zkušebny a divadel. Jedná se o jedinou projekci mimo Japonsko.