Vstupenky na jednotlivé projekce  


Je možno zakoupit jak on-line (viz ikonka „vstupenky“ u jednotlivých filmů), tak v pokladně kina Lucerna

Vstupenka, zakoupená přes internet, je platná pouze tehdy, může-li se zákazník při vstupu do sálu prokázat jejím unikátnímčárovým kódem, a to buďve vytištěné forměnebo na displeji mobilního elektronického zařízení.

Akreditace


V prodeji v pokladně kina Lucerna. Omezený počet! 

Akreditace se vztahují na všechna promítání v hlavním sále kina Lucerna ve dnech 20.1.-26.1. včetně sobotního vystoupeni Wadaiko yosa-yosa, Divadla kjógen, Yosakoi a nedělního vystoupení Eisá. Nevztahují se na promítání v malém sále kina Lucerna

cena 130 Kč

 cena 600 Kč

 cena 400 Kč

Všechny filmy jsou v japonském znění se souběžnými českými a anglickými titulky. Film Hotel u jezera je uveden v japonském, čínském a anglickém znění s českými a anglickými titulky. Film Můj soused Totoro je uveden v japonském znění s českými titulky.

Vstupné na jednotlivé filmy je 130 Kč. Akreditace na 8 filmových projekcí bude za zvýhodněnou cenu 800 Kč.


Vstupné na film Můj soused Totoro je pro děti do 10 let zdarma, vstupenky je možné zakoupit jen na pokladně kina Lucerna

Pro vstup do kina je nutné dodržet aktuálně platné podmínky stanovené MZČR. Po celou dobu projekce musí mít návštěvníci nasazen respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95), pokud nebude stanoveno jinak.


Filmové projekce se konají ve velkém sále kina Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1

Akreditace STUDENT/SENIOR


V prodeji v pokladně kina Lucerna. Možno zakoupit po předložení karty ISIC či jiného potvrzení o denním studiu nebo prokázání veku nad 65 let.

Do sálu budete vpuštni 5 min. před začátkem té které projekce a budete moci zaujmout libovolné volné místo – pokud jsou všechna místa obsazena, nezbývá než si sednou na schody…