PRAHA

20 – 26/1/2020

KINO LUCERNA

cena 100 Kč

Vstupenky na jednotlivé projekce  

​

Je možno zakoupit jak on-line (viz ikonku „vstupenky“ u jednotlivých filmů), tak v pokladně kina Lucerna

Vstupenka, zakoupená přes internet, je platná pouze tehdy, může-li se zákazník při vstupu do sálu prokázat jejím unikátním čárovým kódem, a to buď ve vytištěné formě nebo na displeji mobilního elektronického zařízení.

Akreditace

​

V prodeji v pokladně kina Lucerna. Omezený počet! 

Akreditace se vztahují na všechna promítání v hlavním sále kina Lucerna ve dnech 20.1.-26.1. včetně sobotního vystoupeni Wadaiko yosa-yosa, Divadla kjógen, Yosakoi a nedělního vystoupení Eisá. Nevztahují se na promítání v malém sále kina Lucerna

 cena 600 Kč

Akreditace STUDENT/SENIOR

​

V prodeji v pokladně kina Lucerna. Možno zakoupit po předložení karty ISIC či jiného potvrzení o denním studiu nebo prokázání veku nad 65 let.

Do sálu budete vpuštni 5 min. před začátkem té které projekce a budete moci zaujmout libovolné volné místo – pokud jsou všechna místa obsazena, nezbývá než si sednou na schody…

 cena 400 Kč