8. ROČNÍK FESTIVALU

JAPONSKÉHO FILMU

A KULTURY

12–18 / 3 / 2015

PRAHA - kino LUCERNA

5–11/ 3 | PLZEŇ

14. 3. | so

18:00 hod.

Trest smrti oběšením | Kōshikei | Death by Hanging

režie ŌSHIMA Nagisa, 1968, 117 min.

Nedávno zesnulý enfant terrible japonské kinematografie Ōshima Nagisa (1932 – 2013) byl s oblibou označován za praporečníka japonské Nové vlny, on sám se však podobným škatulkám zarytě bránil. Trest smrti oběšením, jeden ze svých nejlepších snímků, natočil až poté, co se definitivně rozžehnal s autoritativním studiem Shōchiku a začal působit na nezávislé scéně. Z filmu dýchá nejen Ōshimova tvůrčí genialita, ale i jeho vyhraněné společenské názory a vzrušená atmosféra zlomového roku 1968.

Japonský Korejec, odsouzený k trestu smrti oběšením za vraždu dvou japonských dívek, zcela nepochopitelně exekuci přežije, ztratí však paměť. Co si s takovým jedincem počít? Jindy zcela rutinní a chladně technokratický úkon popravy náhle pozbude své odosobněné automatičnosti – členové exekučního týmu jsou nuceni jednat bez předem připraveného manuálu, jen na základě vlastního rozumu a citu. Ke slovu tak přicházejí jindy pečlivě skryté individuální povahové rysy a postoje, které nepochybně odrážejí hluboké vnitřní pnutí samotného režiséra. Nestandardnost situace se stává spouštěcím mechanismem gejzíru absurdních tragikomických situací i vizuálních imaginací, ze kterých prosvítá hluboký satirický a filosofický podtext. Odhalování skrytých předsudků vůči korejské menšině, filozofické úvahy nad oprávněností trestu smrti a zkoumání otázky viny za takto provedený úkon – to vše v úžasné symbióze s dokonalou prací kamery dotváří neopakovatelnou atmosféru filmu.

8. ROČNÍK FESTIVALU

JAPONSKÉHO FILMU a kultury