8. ROČNÍK FESTIVALU

JAPONSKÉHO FILMU

A KULTURY

12–18 / 3 / 2015

PRAHA - kino LUCERNA

5–11/ 3 | PLZEŇ

Partner festivalu | Festival Partner:

Podpora | Supported by:

Další partner | Other Partner:

Spolupráce | Cooperation:

Mediální partneři | Media Partners:

Organizátoři | Organized by:

8. ROČNÍK FESTIVALU

JAPONSKÉHO FILMU a kultury