ANIME
shinobi (NINJA) v japonském filmu
Olympijské Japonsko – Japonci a sport
KontakT → mailto:shoen@japan.CZ?subject=EIGASAI%202014shapeimage_14_link_0

Ondekoza – bubenická legenda  |  Za Ondekoza

Japonsko  1981/1994  |   režie: KATŌ Tai 

Umělecký dokument o svérázné komunitě, kterou stmelilo prostředí nehostinného ostrova Sado, hra na bubny taiko a maratónský běh.

Poému, oslavující vitální energii, jež sálá z nahých těl bubeníků i ohlušujícího mořského příboje, lze považovat za umělecký vrchol tvorby a zároveň svéráznou závěť režiséra Katō Taie, jednoho z pozoruhodných tvůrců japonské „nové vlny“. Fascinující náboj divadla bunraku s živou loutkou, vzrušující záběry extatického výkonu hráče na obří buben ó-daiko ze zcela neobvyklého podhledu. Skladba Maki Ishiiho pojatá jako dokonalý vizuální spektákl na jedné straně – i sugestivní záznam vystoupení pro venkovany od kojenců po stoleté stařenky v jedné z vesnických chalup s divukrásnými detaily jejich tváří. Každodenní běh polonahých otužilců po zasněženém pobřeží, rituální výroba masek pro chrámové slavnosti i mrazivě autentická diskuse děvčat o rodině a celibátu. To všechno jsou svébytné střípky, z nichž se v divákově mysli, bez jakékoliv režisérské konstrukce či komentáře, skládá fascinující obraz proslulé bubenické komunity – a také lidových tradic i divokého prostředí ostrova Sado, z nichž tato komunita čerpá svou neuvěřitelnou sílu.


Film, který byl poprvé uveden teprve 9 let po režisérově smrti, měl velmi pohnuté osudy – získání původní kopie je malým zázrakem a uvedení v rámci festivalu Eigasai skutečnou raritou. 
 

10. února

pondělí 18:30

ROČNÍK 2013http://www.eigasai.cz/plzen/eigasai-2013-plzen/eigasai-2013-home-plzen.htmlshapeimage_17_link_0
PROGRAM  |   PARTNEŘI  |   MÉDIAPLZEN-program.htmlPLZEN-partneri.htmlPLZEN-media.htmlshapeimage_18_link_0shapeimage_18_link_1shapeimage_18_link_2
Plzeňské ozvěny festivalu 
5. – 10. 2. 2014
kino Beseda, Kopeckého sady 59/13