Všechny filmy v japonském znění s českými i anglickými titulky.

Vstupné na jednotlivé filmy 80 Kč, zvýhodněná vstupenka na všechny projekce 555 Kč,
studentská permanentka (bez rezervace sedadla) 300 Kč.


Pořadá Česko-japonská společnost ve spolupráci s Velvyslanectvím Japonska v ČR,
nadací The Japan Foundation a palácem Lucerna.

PROGRAM  |  TAKESHI  |  ANIME  |  ARCHIV  |  VSTUPENKY  |  MEDIA  |  PARTNEŘI  eigasai-2012-program.htmleigasai-2012-takeshi.htmleigasai-2012-anime.htmleigasai-2012-archiv.htmleigasai-2012-vstupenky.htmleigasai-2012-media.htmleigasai-2012-partneri.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4shapeimage_2_link_5shapeimage_2_link_6

Santaiyon ekusu jūgatsu   |  3 ― 4X  1 0 月 |  Říjen, 3:4

Kitano Takeshi  |  1990 (96 min.)
akce  ★ ★  |  humor  ★  |  poesie  ★  |  erotika ★  |  násilí  ★ ★ ★  |  výtvarno


Svérázná homestay u okinawské jakuzy. Odhodlání, snaživost a neobratnost – v baseballu i mezi jakuzou – mohou vyústit v absurdní frašku i rytířské skutky. Ve snímku, který se stal prototypem pro Kitanovy tak typické dokonalé žánrové fúze, se poprvé objevují i jeho milované obrazy moře a hry. Ty jako protiváha absurdnosti zápletky dosahují dokonalosti např. v jeho pozdějším filmu Sonačine (Sonatina), který se také z větší částí odehrává na Okinawě. Ve snímku Santaiyon... se Kitano, v porovnání se svým režisérským debutem Sono otoko, kjóbó ni cuki, zdaleka tolik nezaměřuje na zobrazování násilných scén, mnohém více je zdůrazněna nesmyslnost a nahodilost jednotlivých situací, do nichž se protagonisté dostávají. Okinawská mise je plná zvratů a stejně nepředvídatelná jako baseballové utkání.  (Jeden z výkladů šifrovaného názvu: Říjen proto, že tou dobou vrcholí v Japonsku baseballové šílenství – a 3:4 jako stav utkání, jehož jsme ve filmu svědky.)
 

22. ledna

neděle 20:30

VSTUPENKYhttp://www.disdata.cz/akce.aspx?id=MbMa%2bPTW67zjtoen%2fIVwpg
PROGRAM    TAKESHI    ARCHIV    ANIME    VSTUPENKY   MEDIA   PARTNEŘIeigasai-2012-program.htmleigasai-2012-takeshi.htmleigasai-2012-archiv.htmleigasai-2012-anime.htmleigasai-2012-vstupenky.htmleigasai-2012-media.htmleigasai-2012-partneri.htmlshapeimage_9_link_0shapeimage_9_link_1shapeimage_9_link_2shapeimage_9_link_3shapeimage_9_link_4shapeimage_9_link_5shapeimage_9_link_6
JAPONSKÝ WEEKEND  eigasai-2012-doprovodny-program.htmlshapeimage_10_link_0