Všechny filmy v japonském znění s českými i anglickými titulky.

Vstupné na jednotlivé filmy 80 Kč, zvýhodněná vstupenka na všechny projekce 555 Kč,
studentská permanentka (bez rezervace sedadla) 300 Kč.


Pořadá Česko-japonská společnost ve spolupráci s Velvyslanectvím Japonska v ČR,
nadací The Japan Foundation a palácem Lucerna.

PROGRAM  |  TAKESHI  |  ANIME  |  ARCHIV  |  VSTUPENKY  |  MEDIA  |  PARTNEŘI  eigasai-2012-program.htmleigasai-2012-takeshi.htmleigasai-2012-anime.htmleigasai-2012-archiv.htmleigasai-2012-vstupenky.htmleigasai-2012-media.htmleigasai-2012-partneri.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4shapeimage_2_link_5shapeimage_2_link_6

22. ledna

neděle 15:30

VSTUPENKYhttp://www.disdata.cz/akce.aspx?id=aRixKKN700Qnu3oTkVshPQ

Kikujirō no natsu   |  菊次郎の夏 |  Kikudžiró

Kitano Takeshi  |  1999 (122 min.)
akce  ★  |  humor  ★ ★ |  poesie  ★ ★  |  erotika  |  násilí  ★  |  výtvarno  ★


Co vše se může přihodit, když je vysloužilý jakuzák pověřen, aby pomohl chlapci ze sousedství najít maminku, která se ztratila na druhý konec Japonska. Kikujirō má pro každou situaci zcela originální (vesměs poněkud nestandardní) řešení – díky jeho společnosti tak malý Masao zažije opravdu nezapomenutelné „chlapské“ prázdniny – patrně pro oba jsou to první skutečné prázdniny v životě. Masaův příběh je do značné míry inspirovaný Kitanovým dětstvím. Na druhou stranu některé komické scény vycházejí z gagů předváděných v jeho zábavných televizních pořadech. Film se vyznačuje typicky kitanovskou poetikou, nicméně vzhledem k tomu, že je příběh podáván z dětské perspektivy, daří se velmi úspěšně omezit její násilnou rovinu. Korespondence dětské psychiky a „nevinné“ přímočarosti dospělého Kitana je zobrazena velmi citlivým způsobem. Tímto filmem tak režisér dokázal, že je opravdovým humanistou vnímavým k lidskému osudu. (Doslovný překlad originálního názvu by zněl „Kikudžiróovo léto“.)
 
PROGRAM    TAKESHI    ARCHIV    ANIME    VSTUPENKY   MEDIA   PARTNEŘIeigasai-2012-program.htmleigasai-2012-takeshi.htmleigasai-2012-archiv.htmleigasai-2012-anime.htmleigasai-2012-vstupenky.htmleigasai-2012-media.htmleigasai-2012-partneri.htmlshapeimage_9_link_0shapeimage_9_link_1shapeimage_9_link_2shapeimage_9_link_3shapeimage_9_link_4shapeimage_9_link_5shapeimage_9_link_6
JAPONSKÝ WEEKEND  eigasai-2012-doprovodny-program.htmlshapeimage_10_link_0