Všechny filmy v japonském znění s českými i anglickými titulky.

Vstupné na jednotlivé filmy 80 Kč, zvýhodněná vstupenka na všechny projekce 555 Kč,
studentská permanentka (bez rezervace sedadla) 300 Kč.


Pořadá Česko-japonská společnost ve spolupráci s Velvyslanectvím Japonska v ČR,
nadací The Japan Foundation a palácem Lucerna.

PROGRAM  |  TAKESHI  |  ANIME  |  ARCHIV  |  VSTUPENKY  |  MEDIA  |  PARTNEŘI  eigasai-2012-program.htmleigasai-2012-takeshi.htmleigasai-2012-anime.htmleigasai-2012-archiv.htmleigasai-2012-vstupenky.htmleigasai-2012-media.htmleigasai-2012-partneri.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4shapeimage_2_link_5shapeimage_2_link_6

Akiresu to kame   |  アキレスと亀     |  Achilles a želva

Kitano Takeshi  |  2008 (119 min.)
akce  ★ ★  |  humor  ★ ★ ★  |  poesie  ★ ★  |  erotika   |  násilí  ★  |  výtvarno  ★ ★ ★ ★


Příběh jednoho lidského života, v jehož středu stojí posedlost výtvarným „uměním“ – (sebe)destruktivního malíře v závěru hraje sám Kitano Takeshi, jehož výtvarnou tvorbou je celý film doslova zavalen. Narozdíl od ostatních filmů z téhož období, Achilles není zdaleka jen Kitanovou (auto)parodií, ale i velmi svéráznou nicméně hlubokou psychoanalytickou sondou. S obrazy Kitana Takešiho jsme se poprvé setkali ve filmu Hanabi (Ohňostroj), avšak teprve díky tomuto snímku můžeme docenit, jakých výtvarných projevů je tento svérázný režisér schopen. Není to jen příběh nezdolného umělce, je to doslova průvodce dějinami malířských technik a uměleckých stylů 20. století. Sérii tří filmů, v nichž se Kitano snažil vyhýbat jakuzáckému žánru, zakončil vskutku důstojně. A nebyl by to on, kdyby to současně nebylo i s humorem.

 

25. ledna

středa 18:00

VSTUPENKYhttp://www.disdata.cz/akce.aspx?id=svArwARuQ%2bNnr4IMHGdnog
PROGRAM    TAKESHI    ARCHIV    ANIME    VSTUPENKY   MEDIA   PARTNEŘIeigasai-2012-program.htmleigasai-2012-takeshi.htmleigasai-2012-archiv.htmleigasai-2012-anime.htmleigasai-2012-vstupenky.htmleigasai-2012-media.htmleigasai-2012-partneri.htmlshapeimage_9_link_0shapeimage_9_link_1shapeimage_9_link_2shapeimage_9_link_3shapeimage_9_link_4shapeimage_9_link_5shapeimage_9_link_6
JAPONSKÝ WEEKEND  eigasai-2012-doprovodny-program.htmlshapeimage_10_link_0